دسامبر 4, 2018

تحویل چغندر توسط کارخانه قند بیستون

تحویل چغندر توسط کارخانه قند بیستون
دسامبر 4, 2018

دیدار سرزده فرماندار هرسین از کارخانه قند بیستون

دیدار سرزده فرماندار هرسین از کارخانه قند بیستون
دسامبر 4, 2018

شورای اقتصاد عامل گرانی قندوشکر در سال ۹۸

مدیر عامل شرکت «قند بیستون» گفت: سیساستگذاری و نرخ گذاری شورای اقتصاد برای خرید تضمینی محصولات کشاورزی موجب گران شدن برخی محصولات از جمله قند و […]
X