محصولات کارخانه قند بیستون:
1- شکر 2- ملاس 3- تفاله ی خشک
1- شکر
شکر را از سه نظر مورد بررسی قرار می دهند: فیزیکی، شیمیایی و میکروبی.
آزمایش شکر به لحاظ فیزیکی:
در این آزمایش، شکر را از نظر بو، رنگ، مزه، کریستال بندی و وجود دانه های خارجی بررسی می کنند. شکر بوی خاص خود را دارد و نباید بوی ماندگی و گندیدگی بدهد. مزه ی آن شیرین و رنگش سفید است. دانه های شکر باید به شکل کریستال باشد و نه به صورت مضرس و یا پودر و نیز نباید هیچ ماده ی خارجی در آن وجود داشته باشد. بررسی شکر به لحاظ شیمیایی: در این آزمایش، مواردی از قبیل رنگ محلول، رنگ ظاهری، خاکستر، رطوبت و گوگرد موجود در شکر آزمایش می شود. در آزمایش رنگ محلول، میزان رنگ هایی که در داخل کریستال شکر نتوانسته اند رها شوند و محبوس مانده اند، بررسی می شوند، که حداکثر مجاز آن 8 می باشد. در آزمایش خاکستر، میزان املاح معدنی موجود در کریستال های شکر شامل: سدیم، پتاسیم، کلسیم و منیزیم و .... مورد بررسی قرار می گیرد. حداکثر مجاز خاکستر 20 است. در آزمایش شکر به لحاظ رطوبت که منظور از آن حداکثر آبی است که شکر از دست می دهد؛ رطوبت بایستی حداکثر 06/0 باشد. در آزمایش شکر از نظر گوگرد، انورت آن در حد صفر و به میزان 04/0 است. شکر از نظر درجه ی خلوص، به سه دسته ی شکر درجه یک، درجه ی دو و درجه ی سه دسته بندی می شود. پوان شکر درجه ی یک 0-8، درجه ی دو8-16 و پوان شکر درجه ی سه 16- 30 است. در اکثر کشورهای خاورمیانه و کشوهای جهان سوم، شکر درجه ی سه تولید می شود. بررسی شکر از نظر میکروب: چون در مراحل اواپراسیون و کریستالیزاسیون درجه حرارت بالا و در حدود 135 درجه ی سانتیگراد است، باکتری های موجود در آن از بین رفته و در نتیجه شکر آلوده نیست. شرکت قند بیستون، شکر را به صورت فله و در بسته های 50 کیلویی روانه ی بازار می کند. این شرکت در نظر دارد تا در آینده ای نزدیک شکر را برای مصارف خرد و خانگی، در بسته های 600 و 900 گرمی به بازار عرضه کند.
2- ملاس:
ملاس از محصولات جانبی کارخانه و آخرین مرحله از فرآیند تولید است. ماده ای که است که بیش از این حد، قابلیت تصفیه ندارد و در این مرحله وارد مخازن ملاس می شود. ملاس مستقیما ماده ی اولیه درالکل سازی، تولید خمیر مایع و تولید اسید سیتریک(مورد استفاده در صنعت داروسازی)است. به طور کلی ملاس خواص دارویی و خوراکی دارد. بهترین ملاس، ملاسی است که ویژگی های زیر را داشته باشد: قند ملاس، 50 درصد، ماده ی خشک آن حدودا 80 درصد و درجه ی خلوص آن 60 درصد باشد.
3- تفاله ی خشک:
از محصولات جانبی کارخانه است و به دو صورت تولید می شود: 1- تفاله ی پرک 2- تفاله ی فشنگی. تفاله ی پرک تحت فشار و پرس قرار گرفته و به تفاله ی فشنگی تبدیل می شود. تفاله ی خشک ماده ای مغذی است؛ که تنها برای تغذیه ی دام استفاده می شود.
X